O kulcie Matki Bożej Lipskiej świadczą liczne tabliczki wotywne, które znajdują się w muzeum parafialnym w Lubawie oraz w kościołach: farnym w Lubawie, w kaplicy Matki Bożej Lipskiej i w kościele w Lipach, z których najstarsza jest datowana na 1593 rok. Warto zaznaczyć iż to ks. Franciszek Koska spisał cenne plakietki wotywne i zabezpieczył je.

PODZIEL SIĘ.!