Wielką czcicielką Matki Bożej na przełomie XVI i XVII wieku była słynna reformatorka życia zakonnego, Matka Mortęska, benedyktynka. W 1626 roku trzy siostry Mortęskie, Anna, Zofia i Magdalena ufundowały w miejsce drewnianej lipskiej kaplicy nową murowaną światynie. gdzie umieszczono łaskami słynącą figurkę Maryi. Uległa ona jednak zniszczeniu w wyniku pożaru, jaki miał miejsce 12 lipca 1861 roku.

Dzięki staraniom ówczesnego proboszcza ks. infułata Antoniego Klingenberga i jego następcy ks. prałata Dawida Sartowskiego wzniesiono w Lipach neogotycki kościół Nawiedzenia NMP, który od 1870 roku do dnia dzisiejszego jest miejscem pielgrzymek. Warto wspomnieć, że w 1883 roku w północną ścianę tegoż kościoła wmurowana została tablica z brązu upamiętniająca odsiecz wiedeńską króla Polski Jana III Sobieskiego . Sam wystrój kościoła jest skromny – w ołtarzu głównym widnieje odsłaniany obraz przedstawiający scenę Nawiedzenia św. Elżbiety, za którym znajduje się otoczony wotami obraz Matki Boskiej Lipskiej autorstwa Krystyny Szalewskiej z Torunia.

PODZIEL SIĘ.!