Uroczystości odpustowe ku czci Matki Bożej Lipskiej corocznie odbywają się w dniach 1-3  lipca. Rozpoczynają się one Nieszporami o Najświętszej Maryi Pannie w kościele farnym w Lubawie, po których wyrusza okazała procesja z figurą Lipskiej Pani pod przewodnictwem biskupa do Lip. W Lipach po zakończonej procesji na ołtarzu polowym celebrowana jest suma odpustowa. Stałym punktem uroczystości odpustowych w pierwszym dniu odpustu jest Eucharystia w intencji rolników, koncert ewangelizacyjny, nabożeństwo drogi krzyżowej ze świecami oraz Eucharystia o północy, po której figura Madonny przenoszona jest przez kapłanów do kościoła znajdującego się obok ołtarza polowego w Lipach. Przez całą noc wierni trwają na modlitwie, uczestnicząc w tzw. pochodzie ofiarnym ze świecami. Figura pozostaje w Lipach do nieszporów następnego dnia, po których wraca do Lubawy w uroczystej procesji. W czasie trwania odpustu odmawiana jest także modlitwa różańcowa oraz modlitwy za zmarłych. W drugim dniu odpustu w Lipach sprawowana jest Msza Święta o świcie, liturgia pokutna połączona ze spowiedzią, suma odpustowa, Msza Święta w intencji kierowców, po której następują Nieszpory o Najświętszej Maryi Pannie i wyrusza uroczysta procesja do Lubawy.

PODZIEL SIĘ.!