• Kult Maryi w lipskim znaku trwa co najmniej od początku XV w. Jej wstawiennictwa szukali pielgrzymi z ziemi lubawskiej, z Prus Książęcych, Pomorza i Mazowsza, podczas zaborów zza kordonu granicznego.
 • Tak też było w okresie międzywojennym, kiedy kustoszem sanktuarium był ks. Leon Kasyna. Trasę procesji iluminowano, dekorowano kwiatami, wieńcami i obrazami religijnymi, biciu dzwonów towarzyszyły dźwięki orkiestry z Rożentala. Kazania głosili zakonni misjonarze, np. w 1938 r. o. Alojzy Liguda, werbista z Górnej Grupy (wkrótce zamęczony w Dachau, beatyfikowany w roku 1999).  Po wojnie w dwóch najtrudniejszych latach posługiwał tu ks. Edward Jankowski.
 • Kolejny kustosz, ks. Bernard Kwiatkowski, zainicjował w 1974 r. pasterkę maryjną i nabożeństwo dla rolników i kierowców, z kolei zasługą ks. Franciszka Koski jest zabezpieczenie materialnych znaków kultu Patronki sanktuarium, m. in. spis cennych plakietek wotywnych.
 • W 1991 r. ostatnią procesję odpustową, w odchodzącej w przeszłość diecezji chełmińskiej, poprzedził kazaniem urodzony w Lubawie ksiądz poeta Janusz Pasierb:

„…za chwilę wyruszy stąd, z fary, procesja do Lip i kiedy (…) biskup chełmiński Marian Przykucki (ostatni biskup chełmiński) dotrze tam i stanie w mitrze i z pastorałem między dwoma drzewami rosnącymi na środku placu przed sanktuarium (…), będzie to wyglądało tak, jakby prastary herb Lubawy jeszcze raz ożył”.

 • Rok później podążył w procesji bp Andrzej Suski, pierwszy pasterz nowej diecezji toruńskiej.  Znaczącym wydarzeniem dla sanktuarium było afiliowanie w 2004 r. do Bazyliki Matki Bożej Większej w Rzymie.
 • Obecny kustosz, ks. kan. Mieczysław Rozmarynowicz, od 33 lat proboszcz parafii farnej, nadał sanktuarium blask godny miejsca o wielkich tradycjach i randze diecezjalnej: Pielgrzymów wita nowa brama wjazdowa i odrestaurowany kościół z odnowionymi organami i złoceniami ołtarza. Staraniem Księdza Kustosza powstały też stacje Drogi Krzyżowej i ołtarz polowy, ku któremu prowadzą promieniście usytuowane aleje lipowe. Sanktuarium tonące w zieleni dzięki tysiącom zasadzonych roślin jest miejscem gościnnym i przyjaznym dla pątników, sprzyjającym wewnętrznemu wyciszeniu i modlitwie a nawet odpoczynku. Takie właśnie miejsce oddalone od zgiełku świata, wybrała przecież dla swoich czcicieli Lipska Pani.                                                           
 • Kult Matki Bożej Lipskiej jest żywy w całym roku liturgicznym. Nabożeństwa maryjne są odprawiane w Lipach i w Lubawie. Orędowniczkę z Lip wysławiają odwieczne pieśni oraz wota.  
 • Uroczystości odpustowe 1-2 lipca.
   • Nabożeństwa fatimskie w Lipach połączone z procesją ze świecami i modlitwą różańcową – od maja do października 13. dnia miesiąca o godz. 19.30.
   • Msza św. wotywna w farze połączona z nieszporami o Najświętszej Maryi Pannie Nieustającej Pomocy – środa, godz. 18:00. Intencje można kierować pod adresem: Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny i Świętej Anny, ul. Kościelna 5, 14-260 Lubawa; tel. 89 645 26 50; e-mail: lubawa_fara@poczta.onet.pl
   • Nabożeństwa majowe w farze po wieczornej Mszy św. o godz. 18:00, w lipach – nabożeństwo majowe w niedzielę o godz. 16.30. Osoby udające się do Lip samochodami prosimy o pozostawienie pojazdów na parkingach, w przypadku osób starszych i z trudnościami w poruszaniu się można podjechać od strony rzeki.
   • Po każdej Mszy św. w farze celebransi i służba liturgiczna udają się do kaplicy z figurą Matki Bożej Lipskiej, śpiewając pieśń maryjną, a wierni zwracają się ku kaplicy.
 • Wota.
 • Modlitwy i pieśni wyrażające miejscowy kult.
 • Pielgrzymki parafialne oraz indywidualne.

PODZIEL SIĘ.!