Ówczesny proboszcz lubawskiej parafii farnej ks. Alfons Sylka już w 1948r. zwrócił się do Stolicy Apostolskiej z prośbą o koronację figury, biskup chełmiński Kazimierz Józef Kowalski napisał list pasterski, zatem podjęto starania o uzyskanie zgody na papieską koronację. Papież Paweł VI, odpowiadając na prośbę ukoronowania figury Matki Boskiej Lipskiej w piśmie datowanym na dzień 19 stycznia 1969 roku, pisał do biskupa chełmińskiego:

„Z radością stwierdzamy, że od najdawniejszych czasów w Lipach niedaleko Lubawy, w Waszej diecezji, oddawana jest jej cześć (…) mając na uwadze Twoje i Twoich wiernych życzenie i prośby (…) zgadzamy się, by ukoronować głowę Najświętszej Dziewicy Maryi złotym, zdobionym diamentem i tym samym zadowolić proszących (…) postanawiamy i przyznajemy władzą naszą wspomnianą figurę świętej Bogurodzicy podczas uroczystego obrzędu kosztowną złotą koroną uwieńczyć”

 Uroczystość koronacyjna dokonała się 2 lipca 1969 r., głównym koronatorem był błogosławiony prymas kard. Stefan Wyszyński, w Eucharystii łącznie uczestniczyło siedemnastu biskupów, na czele z biskupem Kazimierzem Kowalskim, biskupem pomocniczym chełmińskim Bernardem Czaplińskim, bp Franciszkiem Jopą z Opola, biskupem Dąbrowskim, sufragani z Gniezna, licznych duchowieństwem, siostrami zakonnymi oraz przy udziale dwudziestu tysięcy wiernych.

Z notatek kardynała Wyszyńskiego wiemy, że wśród osobistości, które nie przybyły do Lubawy na uroczystości koronacyjne, był kardynał Karol Wojtyła, który chorował w tym czasie, oraz arcybiskup Antoni Baraniak.

Sam przebieg uroczystości bardzo precyzyjnie i obszernie opisuje bł. Prymas Polski kard.

PODZIEL SIĘ.!