Ówczesny proboszcz lubawskiej parafii farnej ks. Alfons Sylka już w 1948r. zwrócił się do Stolicy Apostolskiej z prośbą o koronację figury, biskup chełmiński Kazimierz Józef Kowalski napisał list pasterski, zatem podjęto starania o uzyskanie zgody na papieską koronację. Papież Paweł VI, odpowiadając na prośbę ukoronowania figury Matki Boskiej Lipskiej w piśmie datowanym na dzień 19 stycznia 1969 roku, pisał do biskupa chełmińskiego:

„Z radością stwierdzamy, że od najdawniejszych czasów w Lipach niedaleko Lubawy, w Waszej diecezji, oddawana jest jej cześć (…) mając na uwadze Twoje i Twoich wiernych życzenie i prośby (…) zgadzamy się, by ukoronować głowę Najświętszej Dziewicy Maryi złotym, zdobionym diamentem i tym samym zadowolić proszących (…) postanawiamy i przyznajemy władzą naszą wspomnianą figurę świętej Bogurodzicy podczas uroczystego obrzędu kosztowną złotą koroną uwieńczyć”

Uroczystość koronacyjna dokonała się 2 lipca 1969 r., głównym koronatorem był błogosławiony prymas kard. Stefan Wyszyński, w Eucharystii łącznie uczestniczyło siedemnastu biskupów, na czele z biskupem Kazimierzem Kowalskim, biskupem pomocniczym chełmińskim Bernardem Czaplińskim, bp Franciszkiem Jopą z Opola, biskupem Dąbrowskim, sufragani z Gniezna, licznych duchowieństwem, siostrami zakonnymi oraz przy udziale dwudziestu tysięcy wiernych.

Z notatek kardynała Wyszyńskiego wiemy, że wśród osobistości, które nie przybyły do Lubawy na uroczystości koronacyjne, był kardynał Karol Wojtyła, który chorował w tym czasie, oraz arcybiskup Antoni Baraniak.

Sam przebieg uroczystości bardzo precyzyjnie i obszernie opisuje bł. Prymas Polski kard.

Jubileusz z okazji 50. rocznicy koronacji figury

W dniach 1 – 2 lipca 2019 roku odbywał się Wielki Odpust w Sanktuarium Matki Bożej Lipskiej w Lubawie. W tych dniach Matka Boża jest szczególnie czczona w Lipach – miejscu swoich objawień. Jest to wyjątkowy czas i miejsce, gdzie przybywa rzesza czcicieli i pątników, aby bardziej niż kiedykolwiek w roku oddać chwałę Najświętszej Panience. Tegoroczny odpust miał wyjątkowy charakter, ponieważ obchodzono jubileusz 50-lecia koronacji Matki Bożej Lipskiej koronami papieskimi. Aktu tego dokonał Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński.

Początki uroczystości miały miejsce 1 lipca o godz. 15.00 w kościele farnym w Lubawie. Rozpoczęły się nieszporami ku czci Najświętszej Maryi Panny. Bezpośrednio po nich wyruszyła uroczysta one procesja z figurką Matki Bożej, sztandarami, chorągwiami i feretronami w towarzystwie orkiestry do sanktuarium w Lipach. Matka Boża przechodząc ulicami miasta była witana przez mieszkańców klęczących przy swoich domostwach, które były wyjątkowo przystrojone. Podczas tej trzy-kilometrowej procesji odmawiany był różaniec i śpiewano maryjne pieśni. Miało miejsce także poświęcenie nowej przydrożnej kapliczki. Po dotarciu na miejsce o godz. 17.00 rozpoczęła się Msza Święta pod przewodnictwem bpa Wiesława Śmigla – ordynariusza diecezji toruńskiej. Kolejna Msza o godz. 19.30 sprawowana była w intencji rolników i robotników. Następnie miało miejsce wieczorne czuwanie modlitewne z udziałem zespołów wokalnych i instrumentalnych.

Ciepły i pogodny wieczór sprzyjał modlitwie przed figurką Matki Bożej przy ołtarzu polowym. O godzinie 22.30 wierni trzymając w rękach zapalone świece ruszyli śladami drogi krzyżowej okalającej plac przed sanktuarium. O godzinie 24.00 tradycyjnie odprawiona została Msza Święta ,,o północy”, której przewodniczył ks. prof. Dariusz Zagórski, a w koncelebrze udział wzięli księża pochodzący z Lubawy lub sprawujący tam posługę. Po zakończonej Mszy figurę Matki Bożej przeniesiono do kaplicy. Następnego dnia uroczystości wznowiono godzinkami o godzinie 6.30 i poranną Eucharystią. Punktem kulminacyjnym jubileuszu koronacji była suma odpustowa o godzinie 10.30, której przewodniczył Prymas Polski – abp Wojciech Polak. O godzinie 15.00 tradycyjnie została odprawiona Msza Święta w intencji kierowców, po której dokonano błogosławieństwa i poświęcenia pojazdów. Nieszpory o godzinie 16.30 kończyły uroczystości odpustowe. Po ich zakończeniu, w uroczystej procesji, figurka Matki Bożej Lipskiej wróciła do Fary w Lubawie.